Sejarah

Mengamalkan Islam secara murni dan kaffah adalah syarat mutlak kesuksesan, kebahagian dan keagungan umat manusia hingga akhir zaman. Terpelihara dan terjaganya kemurnian Islam adalah dengan terpeliharanya lafazh dan makna Al-Qur’an serta hadits alaa minhaj salafil ummah, yang keduanya merupakan asas sumber hukum Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam menjadi pesat perkembangannya ketika Allah Swt. memberikan tempat sebagai wadah yang merupakan tempat menampung aspirasi umat juga sebagai pusat da’wah dan kajian ilmu serta sebagai pusat perkembangan sosial, ekonomi dan sebagai markaz kekuatan Islam. Kemudian tumbuh dan terbentuklah suatu komunitas sebagai cerminan ajaran yang dianutnya yang merupakan contoh dan bukti nyata kebenaran ajaran yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad Saw. lalu, dibawa dan disebarkan amanah dan tanggung jawab tersebut oleh para da’i-da’i­nya keseluruh penjuru dunia sehingga dengan waktu yang sangat singkat kurang lebih seperempat abad Al-Islam telah membawa kebaikan serta kedamaian juga keberkatan pada dunia.

Karena itulah YAYASAN AL-AMINIYAH dibentuk dan dibina dalam rangka menciptakan wadah untuk umat dan generasi Islam yang berpotensi, berdedikasi tinggi, loyal terhadap agama serta untuk membangun kembali budaya, sosial, ekonomi Islam yang berlandaskan aqidah yang murni, akhlak mulia, ilmu shahih dan amal shalihah yang merupakan cahaya Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.